Fredsprismedaljen på militær uniform

Fredsprismedaljen på militær uniform

Publisert av ‎ NVIO den 12.12.19.

Vi viser til skriv fra Forsvarets veterantjeneste, datert 30.11.2018 som lyder:

“Fredsprismedaljen ble søkt tillatt båret på norsk militær uniform i 1995, og ble behandlet i Forsvarssjefens dekorasjonsråd som sak 21/95. I søknaden ble det presisert at FNVLF (nå NVIO) ville selge medaljen til personell som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker frem til 10. desember 1988. Forsvarssjefen godkjente den gang medaljen for bæring på militær uniform. Forutsetningen for FSJ godkjennelse var de statutter og den medalje som ble forelagt dekorasjonsrådet, i deres behandling av saken. Dersom medaljens utforming og/eller statuttene endres, må det fremmes en ny søknad om godkjenning til å bære medaljen på militær uniform.”

Med andre ord vil en endring i statuttene for tildelingen av fredprismedaljen, herunder salg av medaljen til personell som påbegynte sin tjeneste i FNs fredsbevarende operasjoner etter 10. desember 1988 medføre at den ikke lenger vil være tillatt båret til uniform.

Vil du være med å bygge broer med DNT?

tirsdag 18. februar kl. 08:28

Veteranmarsjen 2020

mandag 10. februar kl. 14:24

Et spennende samarbeid

mandag 27. januar kl. 11:33

På trykk: Presidenten har ordet

tirsdag 21. januar kl. 17:42

Overleverte rapport om veteranerstatning

tirsdag 21. januar kl. 17:30