Trenger du noen å snakke med? Ring oss! Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no

NVIO ROGALAND

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Rogaland er en aktiv lokalforening, som sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Vi dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

Kameratstøttegruppens formål er å bidra til å forebygge og avhjelpe psykiske og sosiale problemer etter FN og NATO tjeneste. Dersom du har problemer eller er redd for å få problemer etter tjenesten, er du velkommen til å ta kontakt.
Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du bare vil snakke med andre veteraner.

Du trenger ikke ha spesielle problemer for å ta kontakt.

Du har kanskje erfart at det er begrenset hvor mye familie og venner vil høre om dine erfaringer fra tjenesten, og da kan det være greit å snakke med andre som har ute i FN/NATO tjeneste.

Kameratstøttegruppen består av folk som selv har vært ute i FN/NATO tjeneste.

Kameratstøttegruppen har taushetsplikt.

Kameratstøttegruppen er behjelpelig med å få kontakt med det sivile og militære hjelpeapparat dersom det er ønskelig. Kameratstøttegruppen kan formidle kontakt med Bæreia.

Kameratstøttegruppen kan informere deg om foreningens møter og andre aktiviteter, slik at du kan delta i disse aktivitetene.

Pårørende kan ta kontakt med Kameratstøttegruppen.

Kameratstøttegruppen har vært i sving siden høsten 1998.

Du kan ringe det landsdekkende nummeret 800 48 500. Dette nummeret er betjent hele døgnet året rundt.

Dersom du ønsker å nå kameratstøttegruppen i Rogaland direkte, kan du ringe 901 56 000. Vær obs på at dette nummeret ikke alltid er betjent. Dette nummeret er et supplement til det landsdekkende nummeret.

Pr idag har vi ca. 300 medlemmer og er fortsatt i vekst. Vi har faste veterantreff og medlemsmøter, og andre ulike arrangementer i løpet av året. Se vår aktivitetskalender.

Veterantreffene foregår på Beverly Sports Bar i Stavanger. Den siste fredagen i måneden. Foreningen har også stiftet et «Veterankompani» som samles til øvelser på Sola Flystasjon.

NVIO Rogaland har opprettet et «Veterankompani» Vesterlendske Garnisons Compagnie.
Det er øvelser hver andre onsdag på Sola Flystasjon.

Veterankompaniet deltar i markeringer som hedrer og markerer soldaters deltagelse i operasjoner som fremmer fred.8.mai, 17.mai, 24.oktober er typiske minnedager vi stiller i uniform.

Øvelsene på Sola flystasjon innebærer trening i sluttet orden, kaffe og utveksling av minner fra tjenesten.

De som vil delta.
Vennligst kontakt kompanisjef:

Stein Martin Lassesen
e-post: stein_martin@hotmail.com
mobil: 936 81 496

NYHETER

Innkalling til årsmøte i NVIO avd Rogaland og foredrag med Harald Hallberg angående forsvarets medaljer og hederstegn.

By | januar 26th, 2017|Categories: NVIO Rogaland|Tags: , |

Innkalling til årsmøte i NVIO avd Rogaland og foredrag med Harald Hallberg angående forsvarets medaljer og hederstegn. Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i NVIO avd. Rogaland torsdag 23.februar 2017 kl 19:00 i Sola Flystasjon. (Spør i [...]

Dolly Dimples avtale

By | januar 26th, 2017|Categories: NVIO Rogaland|Tags: , , |

Informasjon om Dolly Dimples I forbindelse med ny pizzaleverandør til veterantreffet i Stavanger har vi fått til ein rabatt avtale med Dolly Dimples. Avtalen gjelder for veteraner ved alle Dolly Dimples restauranter i Norge. Rabatten [...]

NVIO avd. Rogaland ønsker alle God Jul og Godt nytt år.

By | desember 23rd, 2016|Categories: NVIO Rogaland|Tags: , , |

NVIO avd Rogaland ønsker alle ein god jul og eit Godt Nyttår Vi ønsker alle som tilbringer julen på vakt, ein ekstra god jul. Vår julenisse- Nestleder Gunnar minner om at når folk har blitt [...]

AKTIVITETER

Årsmøte NVIO-Rogaland

februar 23 @ 18:00 - 20:00

Medlemstur til Bergen

februar 24 - februar 26

Veterantreff NVIO Rogaland

februar 24 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

mars 31 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

april 28 @ 19:00 - 23:00

8.Mai 2017 – Feiring

mai 8 @ 17:00 - 19:00

Veterantreff NVIO Rogaland

mai 26 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

juni 30 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

juli 28 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

august 25 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

september 29 @ 19:00 - 23:00

FN-Dagen feires på Vikseså 2017

oktober 24 @ 17:00 - 19:00

Veterantreff NVIO Rogaland

oktober 27 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

november 24 @ 19:00 - 23:00

Veterantreff NVIO Rogaland

desember 29 @ 19:00 - 23:00

VÅR HISTORIE

Rogaland FN-veteranforening nå NVIO avd. Rogaland

Rogaland FN-veteranforening ble stiftet den 19. januar 1991. Tilstede på stiftelses møte var det 48 personer. I løpet av et par måneder var medlemsmassen oppe i 83 medlemmer. Siden den tid har foreningen økt, noe som gjør at NVIO Rogaland et en av de største lokalforeningene i Norge.

Minneparken:

FN-parken på Vikeså i Bjerkreim kommune ble offisielt åpnet, med avduking av minnebautaen på FN-dagen, 24. oktober 1994. Det var tidligere FN-ambassadør Ole Ålgård som sto for avdukingen.

Bakgrunnen for at parken nettopp ble liggende i Bjerkreim er at den første Norske soldaten som falt i fredens tjeneste, Annbjørn Gjedrem, var fra Bjerkreim. Han var soldat i DanNor IV (4) da han ble stukket ned med kniv under vakttjeneste. Tidlig på 1990 tallet ble det nedlagt krans på Annbjørn Gjedrems grav på FN-dagen. Det var under en av disse bekransningene at ideen om en egen FN-park kom opp første gang.

Foreningen begynte med planlegging av en mulig park og kom raskt i kontakt med Bjerkreim kommune som var interessert i å stille grunn til rådighet for en slik park. Området som ble plukket ut var i nær tilknytting til kommunehuset på Vikeså, og nærmeste nabo til Vikeså vei service.

Tidlig ble det klart at dette kom til å bli et betydelig økonomisk løft for Rogaland FN-Veteranforening. Man gikk i gang med å få inn penger fra kommuner og bedrifter til å finansiere minneparken. Bjerkreim kommune stilte grunn til rådighet for foreningen og opparbeidet parken med gangstier og beplanting. Foreningen finansierte bauta med donerte midler. Det var spesielt tidligere formann og nå avdøde Ivar Martinsen, og tidligere Nestformann  Einar Rolfsen som sto på for å få gjennomført dette prosjektet. Disse ble senere hedret med Veteranforbundets heders tegn i henholdsvis sølv og bronse.

Selve kobberplaten på bautaen er støpt i Bjerkreim kommune. Steinen til bautaen kommer fra Kina. Det ble på initiativ av tidligere formann Per M.P. Gitmark, avduket en minityrbauta for hver av dem som mistet livet i fredens tjeneste – totalt 8 fra Rogaland. Etablering av FN-parken og utvidelse i 2005 er foreløpig det største løftet foreningen har gjort.

Det er vanlig at veteranene samles en gang i måneden til «Pizzatreff» på Beverly Sportsbar i Stavanger. Det blir på disse møtene tatt opp emner som er av interesse for personer som tidligere har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. Foredragen består ofte medlemmenes egen dokumentasjon fra sine respektive misjoner.

Skoler, foreninger, lag og andre som ønsker innblikk i historien bak internasjonale operasjoner hvor Norge har bidratt, oppfordres til å ta kontakt – vi kan stille med soldater som har vært med å skape denne historien.

KONTAKT

NVIO Rogaland

Leder NVIO avd. Rogaland

Jarl Pedersen
mail: jarl-pedersen@lyse.net

Nestleder NVIO avd. Rogaland

Gunnar Schanke
mail: gunnarsch@live.no

Leder for Veteran kompaniet.VCG no1

Stein Martin Lassesen
mail: stein_martin@hotmail.com

Webredaktør

Gunnar Schanke
mail: gunnarsch@live.no