Innkalling til årsmøte mandag 27. februar 2017

Årsberetning og tilhørende dokumenter utdeles ved frammøte.

Forslag til saksliste

  1. Åpning.
  2. Konstituering (valg av dirigent, referent, etc.)
  3. Godkjenning av årsberetning for 2016
  4. Godkjenning av regnskap for 2016 med revisjonsberetning
  5. Innmeldte saker
  6. Godkjenning av aktivitetsplan for 2017
  7. Godkjenning av budsjett for 2017
  8. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest mandag 20.2.17.

Årsberetning vil bli levert ut på årsmøtet.

 

Enkel bevertning. Vel møtt!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2017-08-15T18:40:48+00:00 februar 12th, 2017|NVIO Rana og omegn|0 kommentarer