NVIO MEDLEMSBLAD

ADRESSEENDRING

Ønsker du å bytte adresse?

Trykk på linken ( medlemmer@nvio.no ) og send oss en mail med din nye adresse og din kontaktinformasjon vil bli oppdatert i våre registere.

Bytt adresse her

ANNONSERING

NVIOs interessemagasin

Veteran er NVIOs interessemagasin for veteraner og kommer ut seks ganger i året. Nå har du muligheten til å annonsere i Norges eneste veteranmagasin! Veterans nedslagsfelt er både lokal – og riksdekkende. Ca 7.300 medlemmer I NVIO, fordelt på 58 lokallag over hele landet mottar Veteran, og er derfor et fornuftig annonsevalg.
Ønsker du en støtteanonse, gjerne i tilknytning til lokalt stoff eller andre typer annonser tar du kontakt med;

Niels Høegh på tlf: 90788422, eller sender en
e-post til: niels@hoeghpartners.no

Målgruppe

Samtlige medlemmer av Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
Mål-, karriere- og samfunnsbevisste personer med tilknytning og nærhet til veteranorganisasjoner.
Hovedmålgruppen er veteraner og nærmeste familie i alderen 20-50 år, begge kjønn.

Opplag
Riksdekkende: 9.000 eks.
Går til medlemmene av 58 lokale NVIO-avdelinger over hele Norge
Dstribueres også til enkelte i utenlandstjeneste.

Sjekkposten adresseres til privatpersoner, næringsliv, politikere med interesse av og som har hatt eller har tilknytning til veteranorganisasjonen, til forsvarsansatte. ansatte i departement og en rekke større bedrifter.

UTGIVELSESPLAN 2016

Innsending av materiale til Veteran

Bidrag til Veteran sendes til redaktør Hege Kofstad på e-post: hege.kofstad@nvio.no
Redaktøren kan også kontaktes på telefon: 94 01 22 00 eller mobil: 412 33 448.

Veteran nr 1

Innsending av stoff: 22. januar
Til Trykk: 1. februar
Til post: 10. februar

Veteran nr 2

Innsending av stoff: 14. mars
Til trykk: 4 april
Til post: 12. april

Veteran nr 3

Innsending av stoff: 20. mai
Til trykk: 3. juni
Til post: 13. juni

Veteran nr 4

Innsending av stoff:  12. august
Til trykk: 22. august
Til post: 5. september

Veteran nr 5

Innsending av stoff: 7.oktober
Til trykk: 18. oktober
Til post: 31. oktober

Veteran nr 6

Innsending av stoff: 20. november
Til trykk: 5. desember
Til post: 12. desember