Hjemmesiden oppdatert

Hjemmesiden har gjennomgått en revisjon og skal nå i all hovedsak være oppdatert. Alle aktiviteter ut 2019 er lagt inn og vil fortløpende bli annonsert på disse sidene. Spørsmål eller kommentarer til hjemmesiden kan rettes til: Lasse Jakobsen Webansvarlig - NVIO avd. Rana og omegn