Det er konfirmasjons tid snart- og flere medlemmer ønsker å leie huset i denne forbindelse.  Se kalenderen på hjemmesidene.

Samtidig oppfordrer vi alle medlemmer til å stille seg til rådighet for Ketil Hauan (952 89 425) som frivillige til å klargjøre for kaffe og vaffelproduksjon lørdager (1200-1500).

Hvis alle tar i et tak blir arbeidsmengden bedre fordelt mellom oss til felles beste for våre veteraner.

Mvh

Husfar

Print Friendly, PDF & Email