Etter 60-års virksomhet legger Krigsinvalideforbundet (KIF) ned sin virksomhet fra 31.12.2013. KIF ble startet 21. april 1954 av norske borgere som hadde pådratt seg  skader etter nasjonal innsats under 2. verdenskrig.

Forbundets hovedmål har vært  å arbeide for at Norges lover og deres virkemåte og praksis tilgodeser de krigsinvalide og deres arv.

– Når vi nå legger ned virksomheten gjør vi det i forvissning om at vårt arbeid har gitt mange krigsskadde og deres etterlatte en betydelig bedre hverdag, sier formann Olav Hobbesland.

Det ble etter hvert opprettet lokale krigsinvalideforeninger over hele landet. På det meste var det registrert 31 lokalforeninger og 18 sentre. Flere av foreningens sentre ble drevet sammen med Krigsseilerne.

Norge hadde før 2. verdenskrig ingen spesiell lovgivning om pensjon for krigsskader. Først i 1946 vedtok Stortinget  loven om krigspensjonering. Det viste seg ganske snart at loven ikke dekket kravene fra krigsgenerasjonen – alt for mange falt utenfor. I samarbeide med enkelte veteranforeninger og Norges krigsseilerforbund, og med støtte fra Krigsinvalidens venner, legekommisjoner, politikere og andre, ble KIF en spydspiss i arbeidet med å endre lovene til det beste for de skadelidende og deres etterlatte.

I KIFs regi ble det bygget et rekreasjonshjem for krigsinvalider og deres etterlatte, "Krigsinvalidehjemmet Bæreia" ved Kongsvinger. Stedet drives nå av Forsvaret, som "Forsvarets veteransenter."

– Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har støttet oss i vårt arbeid gjennom disse årene. Uten denne støtten ville vi ikke komme dit vi har. Og til slutt, tusen takk for oss, sier Hobbesland. 

(På bildet: Formann i KIF, Olav Hobbesland. Foto: Vibeke Strand)

Print Friendly, PDF & Email