Politikerne hadde for liten kunnskap om Libya før gikk inn i konflikten, og Norge burde ha insistert på større innflytelse når avgjørelsene skulle tas. Det er blant hovedfunnene i rapporten om Norges deltakelse i Libya, som ble lagt frem torsdag. –Soldatene må kunne stole på at politikerne gjør grundige vurderinger når de sender dem ut. De gjør jobben de blir satt til å gjøre, og det kan ikke være sånn at de sitter igjen og lurer på om de har vært med på noe de ikke burde vært med på, sier NVIO-president Dag-Magne Lunde.

Politikerne hadde «svært begrenset» kunnskap og «med et så betydelig militært bidrag, bør Norge kreve en plass ved bordet når politiske beslutninger diskuteres», står det blant annet i rapporten. Den konkluderer også med at Norge og NATO hadde FN-mandat til krigføringen.

– Det siste er en nok en lettelse for mange å vite. Det er viktig at krigsdeltagelsen i Libya har vært gjennom en uavhengig gransking, ikke minst for soldatene som har deltatt i operasjonen, sier Lunde.

Han understreker at ansvaret ikke ligger på veteranenes skuldre. – Vi må skille mellom politikerne som har tatt avgjørelsen om å delta i krigen i Libya, og soldatene som løser et oppdrag og gjør jobben de er blitt satt til å gjøre, sier han.

– Nettopp derfor er det viktig at soldatene våre kan stole på at de avgjørelsene som blir tatt på politisk hold er grundig gjennomgått og begrunnet, så de ikke blir sittende igjen med en følelse av at de har vært med på noe de ikke burde vært med på. Vurderinger om å bidra i militæroperasjoner kan ikke være venstrehåndsarbeid, det må være godt forankret, sier Lunde.

I alt 15 norske kampfly ble sendt til Kreta og slapp i underkant av 600 bomber over Libya i 2011.

Print Friendly, PDF & Email