Trenger du noen å snakke med? Ring oss! Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no

NVIO Hamar og omegn2018-08-03T14:37:33+01:00

NVIO HAMAR OG OMEGN

NVIO avd. Hamar og omegn er en aktiv lokalforening som ble stiftet den 16.oktober 2001. Sammen med 50 andre lokalforeninger over hele landet er vi organisert i Norges Veteranforbubd for Internasjonale Operasjoner.

Vår forening har hovedsakelig medlemmer fra Hamar – Ringsaker – Stange – Løten. Pr. i dag har vi ca. 150 medlemmer.
Vi har fast veterantreff kl.1900 første onsdag i hver måned på Pizzanini i Hamar, bortsett fra i juli.

Fotograf av illustrasjonsbildet i topp: Sofie Carlsson/Forsvaret

NYHETER

AKTIVITETER

KONTAKT

Leder

Reidar Bjørn Melhuus
Maihaugen 65, 2312 Ottestad.
Tlf: 932 13 358
Epost: reidar.melhuus@gmail.com

Nestleder

Knut Arne Westby
Lars Jordes veg 2A, 2318 Hamar
Tlf:930 61 967
Epost: wesknu@hotmail.com

Kasserer

Geir Ove Nordli
Gubbestuveien 28, 2315 Hamar
Tlf.:906 61 205
Epost: geir.o.nordli@gmail.com

Sekretær

Kjell Arne Sunde
Rognvegen 11, 2385 Brumunddal.
Tlf. 907 26 795
Epost: kjasunde@online.no

Styremedlem

Tor Sørensen
Christiesgt 13, 2317 Hamar
Tlf.: 934 84 242
Epost: s_tor2003@yahoo.no

Styremedlem

Klaus Johansen
Klokkerhagan 32, 2337 Tangen
Tlf.:901 61 187
Epost: klausjohansen69@gmail.com

Styremedlem

Paal Ravaas
Statsminister Otto Blehrs veg 51, 2312 Ottestad
Epost: pravnaas@online.no

Valgkomiteleder

Roy Henriksen Wollebæk
Karl Johan 50, 2335 Stange
Tlf.: 484 87 694
Epost.: apndog@yahoo.no

Valgkomitemedlemmer

John Egil Haugen og Jan Egil Jensen