Trenger du noen å snakke med? Ring oss! Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no

NVIO Rogaland2019-07-08T17:37:47+02:00

NVIO ROGALAND

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Rogaland er en aktiv lokalforening, som sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Vi dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

Kameratstøttegruppens formål er å bidra til å forebygge og avhjelpe psykiske og sosiale problemer etter FN og NATO tjeneste. Dersom du har problemer eller er redd for å få problemer etter tjenesten, er du velkommen til å ta kontakt.
Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du bare vil snakke med andre veteraner.

Du trenger ikke ha spesielle problemer for å ta kontakt.

Du har kanskje erfart at det er begrenset hvor mye familie og venner vil høre om dine erfaringer fra tjenesten, og da kan det være greit å snakke med andre som har ute i FN/NATO tjeneste.

Kameratstøttegruppen består av folk som selv har vært ute i FN/NATO tjeneste.

Kameratstøttegruppen har taushetsplikt.

Kameratstøttegruppen er behjelpelig med å få kontakt med det sivile og militære hjelpeapparat dersom det er ønskelig. Kameratstøttegruppen kan formidle kontakt med Bæreia.

Kameratstøttegruppen kan informere deg om foreningens møter og andre aktiviteter, slik at du kan delta i disse aktivitetene.

Pårørende kan ta kontakt med Kameratstøttegruppen.

Kameratstøttegruppen har vært i sving siden høsten 1998.

Du kan ringe det landsdekkende nummeret 800 48 500. Dette nummeret er betjent hele døgnet året rundt.

Dersom du ønsker å nå kameratstøttegruppen i Rogaland direkte, kan du ringe 901 56 000. Vær obs på at dette nummeret ikke alltid er betjent. Dette nummeret er et supplement til det landsdekkende nummeret.

Pr idag har vi ca. 300 medlemmer og er fortsatt i vekst. Vi har faste veterantreff og medlemsmøter, og andre ulike arrangementer i løpet av året. Se vår aktivitetskalender eller på facebook.

Veterantreffene foregår på  veteranhuset, den siste fredagen i måneden. Foreningen har også stiftet et “Veterankompani” som samles til øvelser på Veteranhuset.

NVIO Rogaland har opprettet et “Veterankompani” Vesterlendske Garnisons Compagnie.
Det er øvelser når det kalles inn på veteranhuset.

Veterankompaniet deltar i markeringer som hedrer og markerer soldaters deltagelse i operasjoner som fremmer fred.8.mai, 17.mai, 24.oktober er typiske minnedager vi stiller i uniform.

Øvelsene på veteranhuset innebærer trening i sluttet orden, kaffe og utveksling av minner fra tjenesten.

De som vil delta.
Vennligst kontakt kompanisjef:

Stein Martin Lassesen
e-post: stein_martin@hotmail.com
mobil: 936 81 496

NYHETER

AKTIVITETER

VÅR HISTORIE

Rogaland FN-veteranforening nå NVIO avd. Rogaland

Rogaland FN-veteranforening ble stiftet den 19. januar 1991. Tilstede på stiftelses møte var det 48 personer. I løpet av et par måneder var medlemsmassen oppe i 83 medlemmer. Siden den tid har foreningen økt, noe som gjør at NVIO Rogaland et en av de største lokalforeningene i Norge.

Minneparken:

FN-parken på Vikeså i Bjerkreim kommune ble offisielt åpnet, med avduking av minnebautaen på FN-dagen, 24. oktober 1994. Det var tidligere FN-ambassadør Ole Ålgård som sto for avdukingen.

Bakgrunnen for at parken nettopp ble liggende i Bjerkreim er at den første Norske soldaten som falt i fredens tjeneste, Annbjørn Gjedrem, var fra Bjerkreim. Han var soldat i DanNor IV (4) da han ble stukket ned med kniv under vakttjeneste. Tidlig på 1990 tallet ble det nedlagt krans på Annbjørn Gjedrems grav på FN-dagen. Det var under en av disse bekransningene at ideen om en egen FN-park kom opp første gang.

Foreningen begynte med planlegging av en mulig park og kom raskt i kontakt med Bjerkreim kommune som var interessert i å stille grunn til rådighet for en slik park. Området som ble plukket ut var i nær tilknytting til kommunehuset på Vikeså, og nærmeste nabo til Vikeså vei service.

Tidlig ble det klart at dette kom til å bli et betydelig økonomisk løft for Rogaland FN-Veteranforening. Man gikk i gang med å få inn penger fra kommuner og bedrifter til å finansiere minneparken. Bjerkreim kommune stilte grunn til rådighet for foreningen og opparbeidet parken med gangstier og beplanting. Foreningen finansierte bauta med donerte midler. Det var spesielt tidligere formann og nå avdøde Ivar Martinsen, og tidligere Nestformann  Einar Rolfsen som sto på for å få gjennomført dette prosjektet. Disse ble senere hedret med Veteranforbundets heders tegn i henholdsvis sølv og bronse.

Selve kobberplaten på bautaen er støpt i Bjerkreim kommune. Steinen til bautaen kommer fra Kina. Det ble på initiativ av tidligere formann Per M.P. Gitmark, avduket en minityrbauta for hver av dem som mistet livet i fredens tjeneste – totalt 8 fra Rogaland. Etablering av FN-parken og utvidelse i 2005 er foreløpig det største løftet foreningen har gjort.

Høsten 2017 Så fikk endelig foreningen etter mange års leting en egen plass som Vi kan kalles våres egen. Sammen med Siops,lottene og Nrof så dannet Nvio Rogaland Vetranhuset i den gamle kommandør boligen til harald hårfagre.

Etterhvert som vi får pusset opp huset og innredet dette, så håper vi dette skal bli et samlingspunkt for alle veteraner her i ommrådet.

Det er vanlig at veteranene samles en gang i måneden til “Pizzatreff”  på Veteranhuset. Det blir på disse møtene tatt opp emner som er av interesse for personer som tidligere har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. Foredragen består ofte medlemmenes egen dokumentasjon fra sine respektive misjoner.

Skoler, foreninger, lag og andre som ønsker innblikk i historien bak internasjonale operasjoner hvor Norge har bidratt, oppfordres til å ta kontakt – vi kan stille med soldater som har vært med å skape denne historien.

KONTAKT

NVIO Rogaland

Leder NVIO avd. Rogaland

Gunnar Schanke
mail: nviogunnar@outlook.com

Nestleder NVIO avd. Rogaland

Frank Torbjørn Skofteland
mail: Fts@sjomannskirken.no

 

Leder for Veteran kompaniet.VGC no1

Stein Martin Lassesen
mail: stein_martin@hotmail.com

Webredaktør og Sekretær

Rune  Jacobsen
mail: nviorogaland@gmail.com