Velkommen til veterandagen 8. mai og overrekkelse av medalje for
tjeneste i internasjonale operasioner

Frigjøringsdagen 8. mai etter 2. verdenskrig ble for noen år siden vedtatt å også bli offisiell dag for å
hedre Forsvarets veteraner fra militære operasjoner i utlandet.
Dette har blitt en årviss og fin tradisjon med høytideligheter rundt om i landet.

I Halden begynner denne markeringen ved minnetempelet på Rødsberget. Der starter programmet
kl 1130. Det blir taler ved ordfører Thor Edquist og undertegnede. Tistedalens musikkforening spiller
flere kjente stykker.
Seremonien på Rødsberget avsluttes kl 12.00 ved at vi bivåner salutten fra Fredriksten festning.
Kl 1230 samles vi igjen på Fredriksten Kro. Der blir det først en enkel lunsj med rundstykker, kaffe og
mineralvann. I forlengelsen av den kommer så den høytidelige utdeling av medaljer og diplomer for
de som har deltatt i ulike FN-oppdrag.
Du med følge inviteres herved til å delta både på høytideligheten på Rødsberget og lunsjen på
Fredriksten Kro, med påfølgende overrekkelse av medalje og diplom.
Det er full anledning til å kun delta på Fredriksten Kro for de som av ulike grunner ikke kan møte på
Rødsberget.

Vel møtt 8. mai !
Fredriksten festning, 9. april 2019

Med vennlig hilsen
Magne Rannestad
Oberstløytnant (P)
Kommandant Fredriksten festning

Print Friendly, PDF & Email