Markering av frigjøringsdagen og veterandagen mandag 8. mai 2018

 

Markeringen av frigjøringsdagen og veterandagen i Halden mandag 8. mai 2018 planlegges gjennomført etter samme mønster som tidligere år. Fredriksten kommandantskap anmoder adressatene om å bidra til å gjøre dette til en verdig og stilfull markering også denne gang.

Planen for markeringen er slik:

 

Tid Hendelse Ansvar Anmerkn
1130-1135 Velkommen Ordfører Rødsfjellet
1135-1150 Musikk Brigademusikken  
1150-1200 Dagens tale v/ Oberst Dag Strømsæther    
1200 Bekransning av minnesmerket    
1200 Salutt fra Fredriksten festning HV-01  
1202 Ja vi elsker Brigademusikken  
       

 

Det er ønskelig at ordføreren (eller den han utpeker) ønsker velkommen, og en ber om at Halden kommune sørger for at flaggene er heist på de to flaggstengene på Rødfjellet. Det er også ønskelig at kommunen stiller høyttaleranlegg på samme måte som tidligere.

Fredriksten kommandantskap ber om at Tistedalens musikkforening/«Brigademusikken» stiller med musikkinnslag som avtalt.

Det forutsettes av HV-01 gjennomfører salutten som sedvanlig, og at HV for øvrig deltar med en så stor styrke som mulig. HV bes også invitere lottene til markeringen.

Fredriksten kommandantskap vil sørge for krans.

Etter seremonien vil det bli en enkel samling for veteraner og øvrige gjester på Fredriksten kro, der det også vil bli utdelt diplom og medalje for internasjonal tjeneste til veteraner fra UNIFIL.

Print Friendly, PDF & Email