NVIO NETTBUTIKK

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon

Bøker

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon
kr. 100,-

Hvorfor er det grobunn for en veteranorganisasjon? Fordi Norge ikke har tatt sine etterkrigsveteraner fra internasjonale operasjoner alvorlig før i de aller siste årene. Posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD)
og fysiske senskader av ukjent opprinnelse ble ikke anerkjent av våre myndigheter. Etter fullført tjeneste ble personellet dimittert – og glemt av Forsvaret.
Det er veteranene selv som har kjempet frem samfunnets ansvar for menneskene Stortinget har sendt i felten utenfor landets grenser, og det er veteranene som har presset på for å få sine rettigheter fastsatt
gjennom lovgivning. Veteranene har selv fokusert på forebyggende virksomhet gjennom etablering av kameratstøtte, og lagt vekt på den sosiale trivsel ved å etablere aktiviteter for veteranene og deres pårørende. Veteranene skal synliggjøres, og deres innsats skal anerkjennes og huskes.
Dette handler boken om.
Medlemsnåler

Medlemsnåler

Medlemsnål med nålfeste kr. 100,-

Medlemsnål i gullfinish med nålfeste. Ø 4,5 cm.

Medlemsnål med skruefeste kr. 100,-

Medlemsnål i gullfinish med 3 skruefester bak. Ø 4,5 cm.

KLÆR OG UTSTYR

Klær og utstyr

NVIO har inngått avtale med Aksess & Daylight AS om levering av profilerte kvalitetsprodukter. Produktene er merket med NVIO sin logo. Utover et bredt grunnsortiment som hele tiden vil være tilgjengelig, vil vi bestrebe oss på å gjøre nettbutikken ekstra spennede ved å tilby sesongaktuelle kampanjeprodukter til gunstige priser. Vi kan derfor anbefale jevnlige besøk på NVIO’s egen nettbutikk.

Bestill her

BESTILL BØKER ETC. HER

Navn (obligatorisk) Adresse (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk) Poststed (obligatorisk)
Telefon (obligatorisk) E-post (obligatorisk)

Bestilling

Bøker

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon

Medlemsnåler

Medlemsnål i gullfinish med nålfeste
Medlemsnål med skruefeste

Melding