NVIO NETTBUTIKK

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon

Bøker

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon
kr. 100,-

Hvorfor er det grobunn for en veteranorganisasjon? Fordi Norge ikke har tatt sine etterkrigsveteraner fra internasjonale operasjoner alvorlig før i de aller siste årene. Posttraumatiske stressforstyrrelser (PTSD)
og fysiske senskader av ukjent opprinnelse ble ikke anerkjent av våre myndigheter. Etter fullført tjeneste ble personellet dimittert – og glemt av Forsvaret.
Det er veteranene selv som har kjempet frem samfunnets ansvar for menneskene Stortinget har sendt i felten utenfor landets grenser, og det er veteranene som har presset på for å få sine rettigheter fastsatt
gjennom lovgivning. Veteranene har selv fokusert på forebyggende virksomhet gjennom etablering av kameratstøtte, og lagt vekt på den sosiale trivsel ved å etablere aktiviteter for veteranene og deres pårørende. Veteranene skal synliggjøres, og deres innsats skal anerkjennes og huskes.
Dette handler boken om.
Medlemsnåler

Medlemsnåler

Medlemsnål med nålfeste kr. 100,-

Medlemsnål i gullfinish med nålfeste. Ø 4,5 cm.

Medlemsnål med skruefeste kr. 100,-

Medlemsnål i gullfinish med 3 skruefester bak. Ø 4,5 cm.

KLÆR OG UTSTYR

Klær og utstyr

NVIO har inngått avtale med Aksess & Daylight AS om levering av profilerte kvalitetsprodukter. Produktene er merket med NVIO sin logo. Utover et bredt grunnsortiment som hele tiden vil være tilgjengelig, vil vi bestrebe oss på å gjøre nettbutikken ekstra spennede ved å tilby sesongaktuelle kampanjeprodukter til gunstige priser. Vi kan derfor anbefale jevnlige besøk på NVIO’s egen nettbutikk.

BESTILL BØKER ETC. HER

Navn (obligatorisk) Adresse (obligatorisk)
Postnummer (obligatorisk) Poststed (obligatorisk)
Telefon (obligatorisk) E-post (obligatorisk)

Bestilling

Bøker

Fra sosial klubb til interesseorganisasjon

Medlemsnåler

Medlemsnål i gullfinish med nålfeste
Medlemsnål med skruefeste

Melding