SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 31. JANUAR 2019 KL.1800 I MICRO BRYGGERIET, LILLEHAMMER

1. valg av ordstyrer

2. valg av referent

3. godkjenning av innkalling og saksliste

4. valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5. årsberetning

6. regnskap med revisjonsberetning

7. budsjett 2019

8. styre godtgjørelse og kontingent

9. Aktiviteter 2019

10. innkomne saker

11. valg

12. valg av utsending til Landsmøtet 26 – 27. april 2019 på Gardermoen. Vi kan bare sende en delegat.

Regnskap og budsjett blir delt ut på møtet.

SAKER SOMØNSKES TATT OPP PÅ ÅRSMØTET MELDES TIL SEKRETÆREN, JOHANNES EVEN YDSE. e-post: joh-e-yd@online.no  tlf. 916 76 918 

Innen 23. januar 2019

Lillehammer, 11. januar 2019

Asbjørn Øverli                         Johannes Even Ydse

leder                                            sekretær

Print Friendly, PDF & Email