Hei veteraner med familier.
Som dere allerede vet hadde vi Årsmøte med valg av nytt styre i februar. Som et resultat av dette har jeg nå tatt over etter Halfdan Larsen. Jeg vil med en gang benytte anledningen til å takke det gamle styret, med Halfdan i spissen, for jobben som er gjort de siste årene. Jeg vet det jobbes godt i under-komitteene og ser fram til å bli bedre kjent og å få større innsikt i det arbeides som gjøres.
For meg er kommunikasjon en svært viktig del av det å lede en slik desentralisert organisasjon som NVIO B&O. Jeg ønsker å være aktiv her på FB med relevant informasjon og prøve å skape engasjement blandt medlemmene våre. Vil komme tilbake med form og farge etterhvert.
For de av Dere som jeg framstår som et ubeskrevet blad for, vil jeg gi en kort presentasjon av meg:
Frank Ove Eriksen, 58 år gammel. Jeg valgte å pensjonere meg på særaldersgrense i fjor etter nesten 40 år i Forsvaret.
Er utdannet gjennom infanteriet og Hærens krigsskole hvor jeg etter 26 år i Hæren avrundet med 14 år ved HV-distriktsstab.
Jeg har vært heldig å fått anledning til å tjenestegjøre i flere internasjonale misjoner, både FN og NATO.
Mer konkret har jeg tjenesteerfaring fra:
-UNPROFOR( Ex Jugoslavia) i 9 måneder
-IFOR(Ex Jugoslavia) i 6 måneder
-UNTSO(Israel,Syria, Libanon) i 15 måneder
-MONUC(DR Kongo) i 13 måneder
-UNMIS(Sudan) i 12 måneder
Som et resultat av 37 måneder som militær observatør fikk jeg også anledning til å være instruktør ved FINCENT i Finland over en periode på 3 år, hvor man utdanner/trener offiserer fra alle verdens hjørner for tjeneste som observatør/liason/mil-rådgiver.
Pensjonist tilværelsen fyller jeg med tjeneste som områdesjef i HV og noen småjobber, i tillegg til hytte og familie og nå selvfølgelig veteran arbeid.
Intopstjenesten har stått for meg som høydepunktene i mine 40 år som militær. Det å få oppleve andre land med sine kulturer og historie, på godt og vondt, har vært veldig spesielt for meg, men også gjort meg bevisst på de som er blitt merket av denne tjenesten. Det at vi har et apparat her hjemme som kan ta imot og støtte de som trenger det, kunne man kanskje tatt for gitt, men beklageligvis har ikke dette kommet av seg selv. Husker med gru kronerullingen blandt mannskapene i de første kontigentene i UNIFIL til støtte for skadet personell.
Forsvaret som institusjon har kommet langt i dag med å ta vare på hjemvendt personell. Likeså har mange av våre kommuner virkelig tatt tak i veteransaken de siste årene. Her vil jeg framheve Bergen kommune med ordføreren i spissen som et flott eksempel.
Det er mange som har lagt ned enormt mye flott arbeid og energi i veteran saken. Når jeg nå som pensjonist har påtatt med ledervervet i NVIO Bergen og Omegn, er det med stor respekt og ydmyket jeg går til arbeidet for å prøve å flytte veteransaken enda noen skritt framover.
Mvh
Frank

Print Friendly, PDF & Email