Her kan du følge Kåres tur igjennom norsk og svensk natur! Han er på rekognosering for Veteranmarsjen 2020, som vil skje i perioden 1.-10. august neste år! Dette er et samarbeid mellom Sveriges Veteranforbund og NVIO hvor alle veteraner fra internasjonale operasjoner i Norge inviteres til å delta.

Målet med marsjen er å markere det gode naboskapet i Norden, og marsjen gjennomføres på svensk side fra Stockholm til Karlstad mens vi fra norsk side går fra Kongsvinger festning via en av flyktningerutene, Grensesømmen, Frykdalsleden, Sunne og ned til Karlstad. En strekning på 18-20 mil. Totalt blir det 7 marsjdager som blir avsluttet med en felles samling i Karlstad 9. august. Se forøvrig arrangementet på Facebook her.

Under finner du Kåres innspill underveis på sin rekognoseringstur (oppdateres etterhvert).

“Kun tale- og SMS-dekning på første overnattingssted-Tussevangen.
24 km og 7 timers terrengetappe med 18 kilos ryggsekk.
Dette er ikke verdens navle… men ganske så stille.
Fikk imidlertid avtalt med to-rader band om spilling her på Tussevangen 2. august 2020 så hæla i taket den kvelden!”

Kissalamp er torpet hvor denne Flyktningeruta endte i Värmland.

Riksrøys 77A og en ikke helt ufarlig elvekryssing.

“Värmland viste seg ikke fra sin beste side i dag-plaskregn.
Overnatter nå på stengt campingplass, nylig overtatt av et hollandsk par.
Bor på krita-hvorfor funker ikke vips i Sverige?
Campingplassen Gräsmark var tilholdssted for norske idrettstropper, senere polititropper og bataljoner under annen verdenskrig. Museumsgjenstander og gamle bilder-dette ble det selvsagt guidingen på, på engelsk/hollandsk.
Hilsen en støl offiser etter ni timers gange.”

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email