LANDSMØTET

Litt om landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det er lokalforeningene som stiller med delegater.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å behandle forbundsstyrets årsberetning, godkjenne regnskap, vedta rammebudsjett, vedta vedtektsendringer, vedta overordnede mål for NVIOs virksomhet og behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet. Videre velger landsmøtet president, visepresident, styremedlemmer og fire varamedlemmer til forbundsstyret.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

 

FORBUNDSSTYRET

President Dag-Magne Lunde

Tel: 917 696 00
daglunde@hotmail.com

Visepresident

Nils Frode Vindenes
Tel: 922 60 430
nils@vindenes.biz

Styremedlemmer

Einar Ulleberg

Tel: 479 770 60
einarulleberg@hotmail.com

Frank Ove Eriksen

Tel: 916 271 55
frankoveeriksen@gmail.com

Helene Hilmarsen

Tel: 995 955 08
helene-hilmarsen@hotmail.com

Philip Lautin Jackson

Tel: 400 53 884
philiplautin@gmail.com

Reidar Melhuus

Tel: 932 133 58
reidar.melhuus@gmail.com

Vararepresentanter:

Randi Alise Rye

Lars Magnus Hallanger

Henning Martinussen

Rune Meier

Steinar Vikholt

SEKRETARIATET

Sekretariatet holder til i bygning 60 på Akershus festning.
Vi holder åpent hverdager fra 09 – 15, og er tilgjengelig ved oppmøte, via epost eller per telefon.
For å snakke med oss på telefonen, ring 94 01 22 00.
Du vil da få alternativer for hvem du kan komme i kontakt med, og bli viderekoblet til riktig person.

Øvrig kontaktinformasjon til sekretariatets ansatte:

Generalsekretær
Thor Lysenstøen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 99 09 24 81
thor.lysenstoen@nvio.no

Forbundssekretær
Svein-Erik Malmø-Moen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 9302 3331
sem.moen@nvio.no

Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver
Vibeke Strand
Telefon: 94 01 22 00
vibeke.strand@nvio.no

Leder kameratstøtte
Anders Aks
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 97 13 45 14
anders.aks@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver
Siri Jørgensen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 480 61 996
siri@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver/Redaktør
Hege Kofstad
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 412 33 448
hege.kofstad@nvio.no

Økonomi
Tom Schrøder
Mobil: 94 01 22 00
tom.schroder@nvio.no

Øvrig informasjon:

Den nye personvernloven og NVIO

25. mai 2018 trer en ny personvernlov i kraft. Denne loven går under forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation) og vil endre Europas tilnærming til personvern og datasikkerhet. I tillegg til å gi oss mer kontroll over våre personopplysninger, vil også GDPR sette betydelig strengere krav til firmaer og bedrifter i forhold regler for persondata.

Hva betyr dette?
Kortversjonen er at hver enkelt borger eier sin egen data, og bestemmer hvem som skal kunne bruke disse opplysningene, og hvordan. Du og jeg har rett til å være i fred, hvis det er det vi vil med andre ord. Da vil vi jo også gå glipp av en del. Men loven er litt mer komplisert enn som så.De fleste i NVIOs  sekretariat  har vært på kurs i GDPR, og vi ruster oss til å håndtere de nye reglene hva gjelder bruk av sms, eposter, økonomi og håndtering av medlemsinformasjon i vårt medlemsregister. For deg som er medlem betyr dette at du i neste nummer vil få en kupong med spørsmål fra oss om vi kan få bruke dataen vi har om deg, hva vi har tenkt å bruke den til, og hva vi ikke bruker den til (gi den til andre for eksempel). Den nye loven sier ettertrykkelig at du må gi oss ditt samtykke. Du har kanskje oppdaget det allerede?
– at ulike selskaper plutselig ber om ditt samtykke til å bruke epost – for da kan de gi deg mer og riktig informasjon? De ønsker å tilpasse informasjonen, slik at den er så relevant og nyttig som mulig? Husk at du skal kunne endre ditt samtykke når som helst. Uansett hvem du har gitt dette til.

Krever dokumentasjon

Datamengden vi som privatpersoner etterlater oss skal ikke være en sikkerhetsrisiko, og foreninger, foretak og andre er pliktige til å ivareta borgerens sikkerhet og rettighet. Vi jobber iherdig for å få alt på plass til 25. mai her i NVIO. Etter denne datoen skal alle som innehar data om deg, ha dokumentert et samtykke fra deg om at det er OK.  Uansett om de heter NVIO eller noe annet.

Du har også rett til å få tilgang på dine egne data hos oss eller andre, for å vite hva vi har lagret om deg. Du har rett til å bli «glemt» som kunde eller medlem, hvis og når du ønsker dette. Uansett om det er bordtennisklubben, Aftenposten eller NVIO. Samtidig har du rett til å overføre din egen data fra en tjenesteleverandør til en annen (strøm, telefoni osv). Du har også rett til å korrigere informasjon, be om å få noe begrenset, eller endret, og du kan nekte bruk av personopplysningene når som helst. Du vil muligens ikke ha behov for å gjøre alt dette samtidig. Kanskje har du forskjellige steder du ønsker å gi ulikt samtykke. Vi vil med dette bare informere deg som vårt medlem, om hva du kan og hva du har rett til, hos oss og hos andre.

Dette er positivt
All markedsføring via epost og SMS er omfattet av den nye loven, og en nyere undersøkelse utført av W8 Data, spår at så mye som 75% av alle markedsdatabaser vil bli borte etter denne datoen, fordi det kun er 25% som imøtekommer kravene. Og det blir jo en god ting? Tenk på alt som blir bort av spam og søppelpost? For din del- som medlem i NVIO, er det viktig for oss at du vet vi ivaretar dine opplysninger på en god måte. Derfor er det fint, når kupongen kommer i neste nummer,  at du tar deg tid til å sende den til oss. Vi trenger jo ditt samtykke!

Har du spørsmål om vår håndtering av dine data, håper vi du tar kontakt . I mellomtiden vil du fortsatt få tilsendt post, kanskje en sms fra din lokalforening, eller en epost. Det hender faktisk at vi ringer noen av dere også.

Statutter, prosedyrer og skjemaer for NVIOs hederstegn finner du ved å bruke disse linkene:

Statutter og prosedyrer for tildeling av hederstegn

Vedtak om tildeling (skjema)

Innstilling om inndeling (skjema)

Hva kan du forvente av sekretariatet?

Kontakt

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal oppleve at de får rask og god hjelp, uansett hvordan de velger å ta kontakt.

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal bli møtt på en hyggelig, imøtekommende og høflig måte.

• Sekretariatet skal oppleves som lett tilgjengelig for lokalforeninger, grupper og enkeltmedlemmer.

Saksbehandling

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal, normalt i løpet av tre arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt, få bekreftelse på at henvendelsen er mottatt, og opplysning om når de kan vente svar.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

Medlemskap

• Alle nye medlemmer skal få tilsendt bekreftelse på innmeldingen innen en uke etter at innmeldingen er mottatt i sekretariatet.

• Alle medlemmer skal få tilbud om betaling av kontingent via eFaktura når dette blir tilgjengelig.

• Alle medlemmer kan benytte seg av de til en hver tid gjeldende medlemsfordeler og tilbud

Informasjon

• Informasjon om forbundet, lokalforeninger, grupper, og sentrale aktiviteter holdes oppdatert på forbundets hjemmesider www.nvio.no

• Informasjonsmateriale om forbundet (brosjyrer o. l.) er tilgjengelig og holdes oppdatert

Hva kan sekretariatet vente av deg?

• At du er en god representant for NVIO
• At du melder adresseforandring
• At du betaler kontingenten og eventuelle andre regninger i tide
• At du tar saken opp og prøver å få svar i din lokalforening, før du henvender deg til sekretariatet

Hva kan sekretariatet vente av lokalforeninger/grupper?

• At årsmøte gjennomføres i henhold til vedtektene og at protokoll og godkjent regnskap sendes til sekretariatet i tide
• At informasjon fra sekretariatet leses.
• At henvendelser besvares innen de fristene som er satt opp.
• At påmeldingsfrister overholdes
• At henvendelser til sekretariatet kommer i så god tid som mulig.