###ENGLISH TRANSLATION BELOW ###

NVIO avd Rogaland har blitt invitert til å delta på det første «Sikorsky North Sea Run 2018», et uformelt løp søndag 16. september klokken 16:00. Løpet er 5 kilometer langt hvor start og mål er ved Helicenter i Flyplassveien 180 på Sola.

I forbindelse med dette løpet vil Aircontact group A/S på vegne Sikorsky og Lockheed Martin, gi NVIO avd Rogaland ein gave. I den grunn ønsker vi i NVIO at flest mulig fra Veteranmiljøet. Stiller opp på arrangementet enten som tilskuer eller som deltaker i løpet.

Det trekkes også 19 heldige blant alle deltagerne i løpet som får være med på en helikoptertur i ein Sikorsky S-92, sponset av Aircontact Group

Vi ønsker at deltakere som vil løpe skrive Veteran i tilleggsinfo.

Veteraner som ønsker å være med på arrangementet som tilskuer, bes sende melding på facebook eller via mail registrering@rogaland.nvio.no

NB: Det er tillatt å invitere barn, kone, nabo, kollegaer, venner til å delta på dette løpet.

——————————————————————————————————————————————————
INVITASJON FRA AIRCONTACT GROUP A/S.  Sendt til alle samarbeidspartnere til Aircontact group A/S
———————————————————————————————————————————————————
Hei,

I forbindelse med Sola Konferansen inviterer Sikorsky og Aircontact Group kunder og samarbeidspartnere med familie til det første «Sikorsky North Sea Run 2018», et uformelt løp søndag 16. september klokken 16:00. Løpet er 5 kilometer langt hvor start og mål er ved Helicenter i Flyplassveien 180 på Sola.

Hvem: Alle som vil, store og små.
Hvor: Helicenter Sola, Flyplassveien 180
Når: Søndag 16. september 2018.
Oppmøte 16:00, Løpstart 16:30

Klasser: Jente/gutt under 12 år, Jente/gutt 12-16 år, Kvinner, Menn
Premie: Medalje til alle, pokaler til vinnere.
Løype : Sjå vedlegg.

I tillegg, det trekkes også 19 heldige blant alle deltagerne som får være med på en helikoptertur, sponset av Aircontact Group. En Sikorsky S-92 operert av Bristow Norway står klar til å ta 19 glade vinnere med på sightseeing over nydelige Rogaland når løpet er slutt.

Påmelding: Via denne linken innen 10. september: https://signup.eqtiming.no/?Event=Aircontact&lang=norwegian
(vennligst se bort fra standard fakturainformasjon fra bookingsystemet – dette arrangementet innebærer ingen kostnader for deltagerne)

Det blir servert gratis pizza fra Pizzabakeren og drikke til alle.

Sikorsky og Lockheed Martin er kjent for å støtte militære veteraner ute og hjemme. I forbindelse med løpet vil det bli overrakt en gave til lokallaget i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. NVIO avd. Rogaland er en aktiv lokalforening, som sammen med 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk og har som målsetting å ta vare på personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. NVIO avd. Rogaland dekker området indre Ryfylke, Stavangerområdet og sørover til Dalane og Jæren.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Johan Chr. Stenersen
Administrerende direktør
Aircontact Group AS

###################################

ENGLISH
###################################

 

NVIO avd Rogaland has been invited to attend the first “Sikorsky North Sea Run 2018”, an informal race on Sunday 16 September at 4:00 pm. The race is 5 kilometers long where the start and finish are at Helicenter in the airport 180 on Sola. In connection with this race, Aircontact Group A / S, on behalf of Sikorsky and Lockheed Martin, will give NVIO avd Rogaland one gift.

For this reason, we in NVIO would like to see as many people as possible from the Veteran Environment. Please meet up at the event either as a spectator or as a participant during the course.

There are also 19 lucky people among all the participants during a helicopter trip in one Sikorsky S-92, sponsored by the Aircontact Group

We want participants who want to run write veteran in additional info.

Veterans who wish to participate in the event as spectator, please send a message on facebook or by mail registrering@rogaland.nvio.no

NB: It is allowed to invite children, partner, neighbors, coworkers, friends to attend this race.

——————————————————————————————————————————————————
IINVITATION FROM AIRCONTACT GROUP A/S. sent to all affiliates to Aircontact group A/S
———————————————————————————————————————————————————

Sikorsky and Aircontact Group invite customers and partners, along with their families, to participate in the first-ever Sikorsky North Sea Run, an informal 5 kilometer run on Sunday, 16 September at 4:00 pm. The event will start and finish at the Helicenter in Sola.

 

Who: Open to everyone
Where: Helicenter Sola, Flyplassveien 180
When: Sunday, 16 September 2018 at 4:00 pm (Run starts at 4:30 pm)
Classes: Girls/boys under 12 years, Girls/boys 12-16 years, Women, Men

Prizes: Medals for everyone, cups to winners.

Additionally, 19 winners from all registered runners will be selected to take a sightseeing flight, sponsored by Aircontact Group, over Rogaland in a Sikorsky S-92 helicopter operated by Bristow Group.

 

Registration: Register by using this link by 10 September: https://signup.eqtiming.no/?Event=Aircontact&lang=english(please disregard any invoicing information from the booking system as this event is free of charge)

Free pizza and drinks will be provided.

Sikorsky and Lockheed Martin are known to support Veterans home and abroad. After the race, Sikorsky will present a donation to the local branch of the Norwegian Veterans Association for International Operations (NVIO). NVIO is a non-political and volunteer organisation for military personnel having participated in international operations, their dependents, and others who support NVIO’s work. NVIO’s branch in Rogaland covers indre Ryfylke, Stavanger area and south to Dalane and Jæren.

Hope to see you there!

Best regards
Johan Chr. Stenersen
Managing Director

Print Friendly, PDF & Email