NVIO avd Oslo – Årsmøteprotokoll 2019

Her kan du lese årmøteprotokoll for NVIO avd Oslo 2019: NVIO Oslo årsmøteprotokoll 2019 og rapportering 2018