Veteraner i Fredrikstad kommune !

Du inviteres til «talkshop» på Lykkeberg 6. mars. Der er temaet
“Hva er viktig for veteraner i Fredrikstad”
Er du veteran eller pårørende til en veteran? Da inviteres du til talkshop på Lykkeberg den 6. mars klokken 16.00 om spørsmålet “hva er viktig for veteraner i Fredrikstad kommune?”.
Det serveres mat, og påmelding er påkrevd. Påmelding sendes på epost til taan@fredrikstad.kommune.no senest 2. mars.

Det er første gang Fredrikstad kommune lager en veteranplan; en plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste. Planen skal bidra til anerkjennelse av veteraner, kompetanseheving om temaet, og koordinert og helhetlig ivaretakelse av veteraner og deres familier.
Seksjon for helse og velferd har hovedansvaret for planarbeidet. Vi ønsker innspill på hvordan Fredrikstad kan bli en god kommune for veteraner. Derfor inviterer vi først til talkshop med våre egne ansatte som også er veteraner.
Kontaktperson for planarbeidet: Anders Tangen, seksjon for helse og velferd. Husk påmelding senest 2.mars.
I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» er en veteran definert slik:
“Alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. ”

Print Friendly, PDF & Email