I går ble det en stor dag for alle veteraner!
Gunnar Sønstebys Pris ble utdelt til Forsvarets veteraner under en verdig prisutdeling i Fanehallen.
Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist. Veteraner er en stor ressursgruppe som kommer det norske samfunnet til gode på måter som langt overstiger den militære innsatsen. Den ballasten den enkelte besitter, i form av utdannelse, tjenesteerfaring og sosial kunnskap, tilfører det norske samfunnet verdifull kompetanse på mange plan. Dette er en kompetanse som er med på å ivareta og videreutvikle det demokratiske velferdssamfunnet vi alle er takknemlige for å være en del av i dag, sa tidligere Forsvarssjef Harald Sunde, nå leder i juryen. 

Statuetten plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men den tildeles hver enkelt veteran. Som et synlig bevis og anerkjennelse av den enkeltes innsats utstedes det diplom til alle veteraner.

Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss
alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017, avsluttet Sunde til stående applaus i Fanehallen.

“FORSVARETS VETERANER mottar prisen for den innsats og oppofrelse norske soldater har lagt ned for fred og frihet i hele perioden etter andre verdenskrig.” Du kan lese hele begrunnelsen her.

Ønsker du som veteran og motta et diplom, kan du gjøre det her.

Prisen vil stå i monter på Forsvarets Veteransenter, Bæreia.

I henhold til statuttene skal Gunnar Sønstebys Pris deles ut til:
«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»
Prisen ble første gang delt ut i januar 2015.

Print Friendly, PDF & Email