LANDSMØTET

Litt om landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det er lokalforeningene som stiller med delegater.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å behandle forbundsstyrets årsberetning, godkjenne regnskap, vedta rammebudsjett, vedta vedtektsendringer, vedta overordnede mål for NVIOs virksomhet og behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet. Videre velger landsmøtet president, visepresident, styremedlemmer og fire varamedlemmer til forbundsstyret.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

Landsmøtet 2017
22. – 23. april


Møtet holdes på Comfort Hotel Runway, Gardemoen.

Shuttlebuss S44 går til og fra hotellet -Gardermoen. I hotellets lobby finner du en automat hvor du kan kjøpe billetter til flybussen. Det tar deg 8 minutter å komme til Gardermoen. Den første bussen til Gardermoen går kl. 04.15, og den siste går kl. 00.15.
Parkering finnes også – nærmere bestemt 140 avgiftsbelagte parkeringsplasser. Les om inn og utsjekk her.

Under finner du lenker til dokumenter for landsmøtet 2017:

2017_Foreløpig program 2017

Vedtekter rettet etter landsmøtet 2014

2017-Landsmøte – Innkalling

2017-Landsmøtet – Påmelding

Sakdokumenter
Protokoll 2017
Revisors beretning 2017

Landsmøtet 2014 ble holdt 26. – 27. april.

Under finner du lenker til dokumenter fra landsmøtet:

Program for landsmøtet 2014
Sakdokumenter
Protokoll 2014
Revisors beretning 2013

FORBUNDSSTYRET

President Britt Tove Berg Brestrup

Tel: 45516162
bbrestrup@gmail.com

Fungerende visepresident

Tor Kjølberg Munkelien
Tel: 92459912
munkelie@online.no

Styremedlemmer

Svein Dyrvik
Tel: 916 16 920
ka-dyr@online.no

Jarl Pedersen

Tel: 41 21 5939
jarl-pedersen@lyse.net

Roy Gjertsen

Molandsveien 506
4849 Arendal
Mob: 93034585
rogje@online.no

Torfinn Sollund

Trostveien 4 c
8207 Fauske
Mob: 401 05 304
torfinn@sbnett.no

Lodve Laksaa

Torvgata 36 C
8005 Bodø
Mob: 97509800
lodve@nfk.no

Morten Langaas

Røllikveien 15
7032 Trondheim
Mob: 90915383
morten.langaas@gmail.com

Kaare Granå

Pauline Hallsvei 41
1410 Kolbotn
Mob: 48128857
kaagrana@gmail.com

SEKRETARIATET

Sekretariatet holder til i bygning 60 på Akershus festning.
Vi holder åpent hverdager fra 09 – 15, og er tilgjengelig ved oppmøte, via epost eller per telefon.
For å snakke med oss på telefonen, ring 94 01 22 00.
Du vil da få alternativer for hvem du kan komme i kontakt med, og bli viderekoblet til riktig person.

Øvrig kontaktinformasjon til sekretariatets ansatte:

Generalsekretær
Thor Lysenstøen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 99 09 24 81
thor.lysenstoen@nvio.no

Forbundssekretær
TBA

Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver
Vibeke Strand
Telefon: 94 01 22 00
vibeke.strand@nvio.no

Leder kameratstøtte
Knut Østbøll
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 91 17 63 51
kostboll@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver
Siri Rooseboom De Vries
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 480 61 996
siri@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver
Hege Kofstad
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 412 33 448
hege.kofstad@nvio.no

Rådgiver
Svein-Erik Malmø-Moen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 9302 3331
sem.moen@nvio.no

Rådgiver Helse
Christen Halle
Mobil: 94 01 22 00
halle@nvio.no

Hva kan du forvente av sekretariatet?

Kontakt

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal oppleve at de får rask og god hjelp, uansett hvordan de velger å ta kontakt.

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal bli møtt på en hyggelig, imøtekommende og høflig måte.

• Sekretariatet skal oppleves som lett tilgjengelig for lokalforeninger, grupper og enkeltmedlemmer.

Saksbehandling

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal, normalt i løpet av tre arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt, få bekreftelse på at henvendelsen er mottatt, og opplysning om når de kan vente svar.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

Medlemskap

• Alle nye medlemmer skal få tilsendt bekreftelse på innmeldingen innen en uke etter at innmeldingen er mottatt i sekretariatet.

• Alle medlemmer skal få tilbud om betaling av kontingent via eFaktura når dette blir tilgjengelig.

• Alle medlemmer kan benytte seg av de til en hver tid gjeldende medlemsfordeler og tilbud

Informasjon

• Informasjon om forbundet, lokalforeninger, grupper, og sentrale aktiviteter holdes oppdatert på forbundets hjemmesider www.nvio.no

• Informasjonsmateriale om forbundet (brosjyrer o. l.) er tilgjengelig og holdes oppdatert

Hva kan sekretariatet vente av deg?

• At du er en god representant for NVIO
• At du melder adresseforandring
• At du betaler kontingenten og eventuelle andre regninger i tide
• At du tar saken opp og prøver å få svar i din lokalforening, før du henvender deg til sekretariatet

Hva kan sekretariatet vente av lokalforeninger/grupper?

• At årsmøte gjennomføres i henhold til vedtektene og at protokoll og godkjent regnskap sendes til sekretariatet i tide
• At informasjon fra sekretariatet leses.
• At henvendelser besvares innen de fristene som er satt opp.
• At påmeldingsfrister overholdes
• At henvendelser til sekretariatet kommer i så god tid som mulig.