Sekretariatet 2017-10-02T13:06:31+00:00

LANDSMØTET

Litt om landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det er lokalforeningene som stiller med delegater.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å behandle forbundsstyrets årsberetning, godkjenne regnskap, vedta rammebudsjett, vedta vedtektsendringer, vedta overordnede mål for NVIOs virksomhet og behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet. Videre velger landsmøtet president, visepresident, styremedlemmer og fire varamedlemmer til forbundsstyret.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

 

FORBUNDSSTYRET

President Dag-Magne Lunde

Tel: 917 696 00
daglunde@hotmail.com

Visepresident

Lars Finstad
Tel: 992 899 35
larsfinstad@gmail.com

Styremedlemmer

Christian Ytterbøl

Nesodden
Tel: 949 885 60
christian.ytter@gmail.com

Bjørn Jomar Rundhaug

Melhus
Tel: 413 268 80
b-rund@online.no

Einar Ulleberg

Fjordgard
Mob: 479 770 60
eulleberg@hotmail.com

Sivert Wille Svane

Arendal
Mob: 908 982 62
sivert@skagerakbioenergi.no

Geir Dolonen-Marthinussen

Husnes
Mob: 418 736 38
gmarthin@gmail.com

Vararepresentanter:

Geirhild Snildal Engen

Knut Erik Jørgensen

Lars Magnus Hallanger

Jan Lars Haugom

Ulf Hjortdal Anderssen

SEKRETARIATET

Sekretariatet holder til i bygning 60 på Akershus festning.
Vi holder åpent hverdager fra 09 – 15, og er tilgjengelig ved oppmøte, via epost eller per telefon.
For å snakke med oss på telefonen, ring 94 01 22 00.
Du vil da få alternativer for hvem du kan komme i kontakt med, og bli viderekoblet til riktig person.

Øvrig kontaktinformasjon til sekretariatets ansatte:

Generalsekretær
Thor Lysenstøen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 99 09 24 81
thor.lysenstoen@nvio.no

Forbundssekretær
Svein-Erik Malmø-Moen
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 9302 3331
sem.moen@nvio.no

Rekrutterings- og aktivitetsrådgiver
Vibeke Strand
Telefon: 94 01 22 00
vibeke.strand@nvio.no

Leder kameratstøtte
Knut Østbøll
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 91 17 63 51
kostboll@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver
Siri Rooseboom De Vries
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 480 61 996
siri@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver
Hege Kofstad (I permisjon)
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 412 33 448
hege.kofstad@nvio.no

Økonomi
Anniken Johnsen
Mobil: 94 01 22 00
anniken.johnsen@nvio.no

Øvrig informasjon:

Hva kan du forvente av sekretariatet?

Kontakt

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal oppleve at de får rask og god hjelp, uansett hvordan de velger å ta kontakt.

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal bli møtt på en hyggelig, imøtekommende og høflig måte.

• Sekretariatet skal oppleves som lett tilgjengelig for lokalforeninger, grupper og enkeltmedlemmer.

Saksbehandling

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal, normalt i løpet av tre arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt, få bekreftelse på at henvendelsen er mottatt, og opplysning om når de kan vente svar.

• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

Medlemskap

• Alle nye medlemmer skal få tilsendt bekreftelse på innmeldingen innen en uke etter at innmeldingen er mottatt i sekretariatet.

• Alle medlemmer skal få tilbud om betaling av kontingent via eFaktura når dette blir tilgjengelig.

• Alle medlemmer kan benytte seg av de til en hver tid gjeldende medlemsfordeler og tilbud

Informasjon

• Informasjon om forbundet, lokalforeninger, grupper, og sentrale aktiviteter holdes oppdatert på forbundets hjemmesider www.nvio.no

• Informasjonsmateriale om forbundet (brosjyrer o. l.) er tilgjengelig og holdes oppdatert

Hva kan sekretariatet vente av deg?

• At du er en god representant for NVIO
• At du melder adresseforandring
• At du betaler kontingenten og eventuelle andre regninger i tide
• At du tar saken opp og prøver å få svar i din lokalforening, før du henvender deg til sekretariatet

Hva kan sekretariatet vente av lokalforeninger/grupper?

• At årsmøte gjennomføres i henhold til vedtektene og at protokoll og godkjent regnskap sendes til sekretariatet i tide
• At informasjon fra sekretariatet leses.
• At henvendelser besvares innen de fristene som er satt opp.
• At påmeldingsfrister overholdes
• At henvendelser til sekretariatet kommer i så god tid som mulig.