Gårsdagens brev fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forteller oss at det ikke vil igangsettes noen ny utredning rundt tjenestebasert krigspensjon. Forsvarsdepartementet vil imidlertid nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om alle eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordninger fungerer etter intensjonen og gir veteranene den anerkjennelse de fortjener. Her vil de også se på klageadgangen til veteraner.

Du kan lese hele brevet her.

Print Friendly, PDF & Email