KONTAKT

Kontaktinformasjon:

Postadresse:Bygning 60, P.B 1550 Sentrum, 0015 Oslo • Telefon sekretariatet: 94 01 22 00 • Felles e-post: post@nvio.no • Besøksadresse:Bygning 60, Akershus festning

Thor Lysenstøen
Thor LysenstøenGeneralsekretær
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 99 09 24 81
thor.lysenstoen@nvio.no
Siri Rooseboom De Vries
Siri Rooseboom De VriesKommunikasjonsrådgiver
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 48 06 19 96
siri@nvio.no
Hege Kofstad
Hege KofstadKommunikasjonsrådgiver
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 41 23 34 48
hege.kofstad@nvio.no
Vibeke Henny Strand
Vibeke Henny StrandRekrutterings- og aktivitetsrådgiver
Telefon: 94 01 22 00
vibeke.strand@nvio.no
Svein-Erik Malmø-Moen
Svein-Erik Malmø-MoenForbundssekretær
Telefon: 94 01 22 00
Mobil: 93 02 33 31
sem.moen@nvio.no
Anders Aks
Anders AksLeder Kameratstøtte
Mob: 97 13 45 14
anders.aks@nvio.no
Tom SchrøderØkonomi
Telefon: 94 01 22 00
Mob: 94 01 22 01
tom.schroder@nvio.no