I dag har det vært en stor dag på Bæreia, hvor Veteransenteret ble behørig feiret som 10 års jubilant! Statssekretær Tone Skogen var tilstede sammen med Genlt Erik Gustavson sjef FST, HR- direktør (FST) Tom Simonsen, samt andre 70 andre festkledde gjester! NK FVS Major Hestnes var konferansier og KL Ola Bøe- Hansen, Oblt Emaus TMBn og ob Bjørnsen tok jobben med overrekkelse av bildet til TMBn for bruk av lagførere under Min tur ut. Dette er en sommerleir mange barn av veteraner setter utrolig stor pris på! En stor takk til Telemarksbataljonen!
Selvsagt var NVIOs Knut Østbøll tilstede, som tidligere prosjektleder for veteransenteret tilbake til 2002, sammen med Odd-Helge Olsen, samt andre gjester som Pekka og presidenten i NVIO Dag-Magne Lunde. Dag-Magne holdt også tale og du kan lese  hele talen under.
NVIO gratulerer jubilanten!

Når vi forandrer måten vi ser på ting på, så vil de tingene vi ser på også forandre seg.

Bæreia sett fra NVIOs øyne

I alle historier har du monstre, offer, eksperter, utfordrere og helter. Historien om Bæreia er en vakker historien som handler om utfordrere og ekte helter. I hine hårde år, les 2006, så var kongstanken drevet frem av utfordrere fra NVIO med Knut Østbøll og tidligere president Odd Helge Olsen i spissen for at  Bæreia måte kjøpes av LHL, slik at det kunne bli  et veteransenter for alle i veteranfamilien og ikke et behandlingssted. Her skulle alle veteraner og deres familier kunne komme, på rekreasjon, gjensynstreff eller andre veteranrelaterte aktiviteter gjennom året. I 2007 la en arbeidsgruppe frem et forslag om et veteransenter til FD ved FMIN Anne Grethe Strøm Eriksen og daværende FSJ Sverre Diesen. Det ble stille en stund inntil de to nevnte herrene Knut og Odd-Helge sa at NU går vi til FMIN og hører hva som drøyer. Beslutningen ble tatt og ekte helter ble skap fra de som utfordret til de som besluttet. TUSEN TAKK!

Å virke sammen 

Samvirke er et av de fineste ordene jeg vet om. Hvis dette samvirke i tillegg fører til utvikling så er vi midt i svarten på skiva. Fra åpningen i 2008 til i dag har Bæreia lagt til rette for at NVIO, som den ledende veteranorganisasjonen for alle veteraner  og deres familier,  har fått tilrettelagt og  gjennomført  70 kamerat- og familiestøttekurs, videre har det vært utallige gjensynstreff og aktiviteter for våre medlemmer her på Bæreia sammen med dere som igjen bringer merverdi til våre veteraner og deres familier. 

Stiftelsen veteranhjelp

Samvirke mellom veteransenteret, Stiftelsen veteranhjelp, NVIO og NAV har bidratt til å hjelpe mang en veteran og deres familier ut av kriser og opp fra rennestein. Nettopp fordi at man setter alle gode krefter til i et system med lav terskel som har  -og betyr ufattelig mye,  for mange veteraner og deres familier. I en verden med sosiale medier der antall «likes»  definerer vår suksess og dominerer og ofte dikterer vår hverdag, har vi sammen skapt mange mirakler som et resultat av dette samvirket. Disse fantastiske og gode hjelperne som alltid legger all sin sjel i å hjelpe andre veteraner er et eventyr. Disse historiene og miraklene og hva det har betydd for så mange vil, eller skal aldri komme ut,  annet en der de hører hjemme. Og  det er ikke i sosiale medier. Men de som vet, de vet. Her har også Forsvaret vært med å bidratt til å skape et lavterskeltilbud som gir et handlingsrom og ubyråkratisk  bidra til å få løst akutte saker. Så takk til alle involverte i lavterskeltilbudet, takk til stiftelsen veteranhjelp-her er det mange ekte helter og gode hjelpere.

«Å være sliten og nedfor er ikke et tegn på svakhet, mest sannsynlig har du vært sterk for lenge! 

Den viktigste misjonen er den du ikke har vært på men vet kommer 

Neste år skal en ny politisk ambisjon for veteranene lages –en ny veteranplan. I lyset av alle gode ting som har skjedd innenfor veteransaken de siste årene er det viktig at departementene, Forsvaret som etat og veteranorganisasjonene fortsetter å gå i takt mot samme mål fremover med enda større grad av samvirke enn før. Vi veteraner er og blir en ressurs og vi ønsker å bistå, og vi kan bistå! Med råd og erfaringer fra levd liv ute fra internasjonale operasjoner på vegne av nasjonen. 

Det aller viktigste nå er å øke farta, ambisjonene og i særdeleshet bevilgningene til videre utvikling og drift av veteransenteret på Bæreia samtidig som veteranorganisasjonene via tilskuddordningen har den samme farta i den hensikt at vi også går i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Da kan vi i enda større grad vise hvilken ressurs vi er, og hva vi kan bidra og tilføre samfunnet. Der det bor veteraner,  finnes det til enhver tid en operativ evne.  God veteranpolitikk henger uløselig sammen med nasjonens operative evne. 

Selv om vi historisk har hatt større bidrag ute før i antall soldater, så er ikke dette tiden for å lure oss selv til å tro at når har vi kommet så langt innenfor veteranarbeidet at det kun gjenstår mindre kosmetiske ting å utbedre innenfor anerkjennelse, oppfølgning og ivaretakelse av våre veteraner og deres familier. Nå har vi bare gruppert ut på startlinja, og skaffet oss verdifulle erfaringer vi kan benytte på veien til kl H. Som ingeniør så vet jeg utmerket godt at fundamentet som ligger i bunn må være robust nok til å håndtere det som kommer. 

I en mer og mer uoversiktlig verden som stiller større og større krav, ikke minst til det å være soldat, er det nå vi har mulighet til å utvikle fundamentet og videreutvikle oppfølgingen. Som den ledende veteranorganisasjon for alle veteraner og deres familier vil NVIO fortsette å bidra til det beste for disse. Samtidig vil vi også følge nøye med og påse at dere politikere gjør det dere sier dere skal gjøre, – og ikke svarer unntatt offentlighet når spørsmålene om status på IDA kommer litt brått på. Dialog og samvirke er den eneste veien å gå. Det skaper operativ evne, økt forståelse og annerkjennelse i samfunnet for hvem vi veteraner er og hva vi kan bidra med på mange områder fordi vi er selektert og trent med holdninger og verdier, samt stål i bein og armer. 

Heltenes helter 

For å jobbe for og med veteraner og deres familier må man ha en indre «drive»  og motivasjon til å møte veteranen og familien med verdighet og respekt på gode og mindre gode dager. Dere som jobber på Bæreia forvalter dette ansvaret på en forbilledlig måte. Med over 10000 overnattingsdøgn i året og et vanvittig trykk med lange ventelister. Det er en egen aura i veggene her som oser av imøtekommenhet, raushet og vennlighet. Dere vet ikke hva dere kan få gjort godt for oss veteraner- en enorm annerkjennelse og ivaretakelse av oss veteraner uten sidestykke noe annet sted.  Mine Nordiske presidentkolleger er faktisk grønne av misunnelse.  

Tusen takk for at dere alltid er rause imøtekommende, grensesettende og inkluderende mennesker som hver dag år, hele året  gir alt til beste for våre veteraner og deres familier. Dere er våre helter.

Så konklusjonen i denne heltehistorien Arnstein er at Bæreia har blitt det stedet NVIO ønsket og alle andre drømte om at det skulle bli. Det er vi helt bombesikre på at Bæreia også vil forbli i fremtiden. 

Gratulerer med outstanding performance de 10 første årene og lykke til med de neste 100de år!

Tusen takk for oppmerksomheten!”

Print Friendly, PDF & Email