Lørdag den 27. januar 2018, ble NVIO-Trøndelag tildelt i gave, kroner 30 000,- av «SHV-støtteforening Trøndelag». Denne tildelingen kommer dessverre som en konsekvens av at Sjøheimevernet legges ned og at det er besluttet å legge ned støttevirksomheten tilknyttet dette.

NVIO Trøndelag er ydmyk, glad og takknemlig for gaven. Gaven vil bli brukt til å fortsatt fremheve krigsseilernes betydning under andre verdenskrig og ivaretagelse av husete verdi og tradisjon, sammen med Trondheim havn.

Gaven ble overrekt av Orlogskaptein Bjørn Snåsøy til Leder NVIO Trøndelag under en enkel seremoni på Krigsseilerhuset i Trondheim, lørdag 27. januar.

Print Friendly, PDF & Email