RVTS sør ved Inge H Berdal, Arnstein Søyland, Harald Evensen og Odd Helge Olsen har møte med familievernet ved Grenland familievernkontor i Skien 20.nov fra kl 0930 til 1130

Følgende tema vil bli berørt:
• RVTS SØRs oppdrag relatert til handlings- og oppfølgingsplanen
• Litt militær historikk
• Militær psykiatri
• Vanlige belastninger
• Veteranutfordringer i et familieperspektiv
• Regionale og nasjonale ressurser
• Tid til diskusjon/samtale

Print Friendly, PDF & Email