Denne kronikken fra Dag-Magne Lunde ble første gang trykket i Klassekampen 14.11.2018.

https://dagens.klassekampen.no/2018-11-14/debatt-skal-vi-sendes-i-krig-sa-ma-vi-trene-nok

Vi kan være for eller imot Norges deltakelse i internasjonale operasjoner, men så lenge politikerne våre sender oss ut, må vi få øve.

NATO-øvelsen Trident Juncture foregår over store deler av landet og er den største NATO-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. Det er det en del som reagerer på. Øvelsen har blitt kalt aggressiv krigshissing. Jeg vil påstå at det de glemmer er at Norge allerede deltar i en lang rekke NATO-operasjoner. Flere av dem i krigsområder.

Norske menn og kvinner jobber i NATOs minerydderstyrke, i NATOs stående maritime fregattstyrke og flere nordmenn tjenestegjør fortsatt både i Bosnia-Herzegovina og i Kosovo. I Brigade Nords bidrag til NATOs beredskapsstyrke VJTF-L, som skal kunne deployere til et innsatsområde i løpet av 48 timer, deltar omtrent 60 nordmenn. Norske soldater har deltatt i en lang rekke NATO-operasjoner i utlandet.

Norges deltakelse i internasjonale operasjoner i NATO-regi kan man mene mye om. Men så lenge våre politikere sender norske menn og kvinner ut i militære operasjoner, må vi være best mulig forberedt. Jeg sier vi, for dette gjelder også meg. Jeg har de siste ukene deltatt på Trident Juncture. Sjansene for at jeg blir sendt ut i en internasjonal operasjon igjen i fremtiden er stor. Dette gjelder meg, og det gjelder mange andre norske menn og kvinner. Sannsynligvis kjenner du en som har vært ute, eller som skal ut.

Vi må fortsette å øve sammen, sånn at de som blir sendt ut er godt trent, kan løse oppdraget sitt på en best mulig måte og komme helskinnet hjem. Jevnlig trening sikrer at vi holder høy kvalitet på soldater og utstyr og at samarbeidet mellom landene innad i NATO-alliansen er best mulig.

Mindre øving, mer skader
Å sende dårlig trente soldater ut for å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner har Forsvaret prøvd før. I Unifil-undersøkelsen som ble gjennomført i 2016 svarte over 50% av libanonveteranene at de følte seg «ikke forberedt, lite forberedt eller noe forberedt» på det som ventet dem i tjenesten i Libanon. Nå gikk det stort sett bra med libanonveteranene våre også, men det er bred enighet om at flere pådro seg skader som følge av tjenesten, fordi de ikke var godt nok trent på det som tidvis var tjeneste i rene krigssoner. Til sammenligning svarte 94 prosent av veteranene i Afghanistanundersøkelsen at de «aldri, i liten eller i noe grad» var urolig for å komme i en situasjon de ikke mestret.

Det er ikke helsebringende å delta i krig. Hverken Forsvaret eller politikerne våre påstår det. Men når Norge har tatt på seg et ansvar for å bidra militært der politikerne våre ser det som nødvendig, har de også i det minste et ansvar for å sende ut soldater som er så godt trent som overhodet mulig. I Trident Juncture deltar alle 29 NATO-land, i tillegg til PfP-landene Sverige og Finland. Våre allierte får trent på operasjoner i snø og kulde. At våre soldater og deres medsoldater fra andre land er best mulig trent er i alles beste interesse. Skal man bli en god soldat må man trene mye, så vel på enkeltmannsferdigheter som i et allianseperspektiv. Så enkelt er det faktisk.

Veteranene våre er enorme ressurser. De kommer hjem med unik kompetanse, samarbeidsevner og kulturforståelse. Vi må sørge for at de har muligheten til å løse oppdraget de er sendt ut på, på best mulig måte. Til det beste for dem og for samfunnet.

Dag-Magne Lunde

President i NVIO, veteran og Trident Juncture-deltaker

Print Friendly, PDF & Email