Kjære veteran, velkommen skal du være til Movies on War 2018 – festivalen om krig og konflikt, fred og forsoning, 15.-17. november.

Movies on War er filmfestivalen om krig og konflikt, fred og forsoning. Først og fremst en arena eller en samling der ekte mennesker kan møte andre ekte mennesker og se filmer om ekte konflikter fra fortid og nåtid. Jeg legger trykk på ekte for vi lever i en tid hvor hva som er sant kan virke mer subjektivt enn noen sinne. Derfor er fokuset på cyberkrig noe av det vi er stolte av å presentere i årets program, der får vi gjester og unik innsikt bak fasadene av falske nyheter og sosiale medier.
Festivalen er selvsagt en platform for publikum til å møte filmer, filmskaperne og hverandre – og jeg håper også at de kan oppleve å møte seg selv. Få ny innsikt gjennom andre perspektiver og fremstillinger av fortid og nåtid. 

Festivalen er også en plass for filmskaperne til å vise filmene sine og møte sitt publikum. Nytt av året er derfor en nordisk konkurranse åpen for filmer i alle sjangre under seksti minutter, der de alle på ulike vis belyser krig og konflikter, i vår tid og historisk, og fra nært og fjernt geografisk. Tidsvitner og filmskapere vil være tilstede jeg vil anbefale å gripe tak i dem og stille spørsmål.
Det er ikke uten grunn at festivalen finner sted i Elverum. Elverum har en historie og en nåtid, uløselig knyttet til vårt tema. Det var her kong Haakon sa nei til Hitlers sendebud, det er her den største Nato-øvelsen på mange tiår finner sted– og det er her vi har militærleirer, på Terningmoen og Rena. Da er veteranene og de som jobber for ett fritt land selvsagte gjester. Derfor innfører vi i år, i første omgang, en rabatt ved fremvisning av veterankortet.
Jeg håper dere får like store opplevelser av å innholdet, som vi har fått av å velge det ut.

Daglig leder – Øystein Egge

Offisiell åpning før åpningsfilmen “The Deminer” vil være ved Generalmajor Eirik Kristoffersen

Veteraner som kan vise Veterankort vil kunne kjøpe festivalpass til studentpris 300 kr.

Fullstendig program ligger på www.moviesonwar.no/festivalprogram/. 

 

Print Friendly, PDF & Email